تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما
نشست تخصصي نظام خانواده با حضور آيت الله سيد منذر حكيم در موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام كاظمي مقدم عضوهيأت علمي موسسه از دستاوردهاي پژوهشي گروه خانواده در موسسه صدف عفاف و روش هاي تحقيقاتي ايشان ، گزارشي ارائه كرده در ادامه جلسه آيت الله سيد منذر حكيم پيرامون روش پژوهش مناسب براي نظام سازي مباحثي ارائه و  توضيحاتي پيرامون دستاوردهاي خود در موضوع نظام خانواده مطرح کردند.
گفتني است در اين نشست كه با هدف تحليل و بررسي روش ها و دستاوردهاي پژوهشي موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام و استفاده از نظرات حضرت آيت الله حكيم در اين خصوص برگزار گرديد، جمعي از پژوهشگران موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام  و بانوان محقق موسسه صدف عفاف  حضور داشتند.