تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

بگین یالچین محقق و نویسنده ترک در بازدید از موسسه مطالعات  راهبردی علوم و معارف اسلام گفت: بر خلاف تبلیغات منفی غرب در رابطه با حجاب، در کشورهای غربی و غیر مسلمان شاهد رشد چشمگیر بانوان محجبه ای هستم که به اسلام روی آورده و حجاب اسلامی را برترین پوشش دنیا می دانند.

 این محقق ترک که به منظور شرکت در همایش بین المللی مدافعین حریم حیا به همراه بانوان مسلمانی از کشورهای اتریش، هلند، بلژیک و آلمان به ایران سفر کرده بود به خبرنگار ما گفت: نگاه دنیا به مسئله ی حجاب عوض شده و ما هر روزه شاهد افراد زیادی هستیم که مشتاق گذاشتن حجاب و پوشش عفیفانه هستند و دین اسلام را برترین ادیان می دانند.

بگین یالچین به سفر بانوان کشورهای غیر مسلمان به ایران و زیارت پر نور و با خیر و برکت حضرت رضا (ع) اشاره کرد و گفت: حضور این بانوان در فضای معنوی حرم و مشاهده دریای رحمت و کرامت حضرت امام رضا (ع) آنها را شگفت زده نموده و این زیارت را در ذهن آنان جاودانه کرده است.

این محقق ترک در بخش دیگر صحبت های خود و پس از توضیحات مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی در رابطه با اهداف موسسه و تحقیقات انجام شده در آن، گفت: آرزو دارم در آینده ای نه چندان دور بتوان با همت شما اولین کارگاه نگرشی را در ترکیه پایه گذاری و راه اندازی کنم.