تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

مقاله ی "روش تحقیق در شهرسازی اسلامی"  توسط محققین موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی حجج الاسلام حسنی، گلکار، صادقی و مهندس حجازیان تالیف شده و در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ارائه خواهد شد.

محمد مزیدی کارشناس ارشد معاونت تحقیق گفت: این مقاله با شبکه‌سازی از گزاره‌های دین در موضوع شهرسازی و استفاده از اجتهاد سیستمی  به تولید « مدل راهبردی » شهرسازی اسلامی می پردازد.

گفتنی ست چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲ ابان در تهران آغاز و دو روز بعد با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران حوزه و دانشگاه، مدیران و کارشناسان عالی کشور در شهر مقدس قم به کار خود پایان خواهد داد.

این کنگره هر دو سال یک بار با هدف تحول در علوم انسانی و بازنگری و طبقه بندی آن بر اساس جهان بینی اسلامی برگزار می گردد.