تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

محمد جواد فولاد در بازدید از موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام گفت: قبل از پرداختن به مباحث مادی و در اختیار گذاشتن جهیزیه و اقلام مصرفی وپرداخت وجوهات نقدی به زوج های جوان و افرادکم برخوردار باید به مسایل فرهنگی و معنوی آنان توجه  کرد.

مدیر عامل خیریه آبشار عاطفه ها در این نشست که به منظور بررسی راههای همکاری و تعاملات دو سویه برگزار شده بود گفت: بدون شک کارگاههای نگرشی دیگر که به صورت تخصصی در معاونت آموزش و تحقیقات موسسه به آن پرداخته میشود میتواند خلا فرهنگی و معنوی خیریه ابشار عاطفه ها را برای این خانواده بزرگ که در کل کشور پراکنده شده اند را برطرف کند.

محمد جواد فولاد در ادامه این نشست به خانواده ۲۵۰ هزار نفری خیریه آبشار عاطفه ها اشاره کرد و گفت: ما در خیریه آبشار عاطفه ها بنا داریم همچون گذشته برنامه های فرهنگی و معنوی را در اولویت کار قرار داده و به صورت متمرکز در کل کشور برای همه اعضا اجرا کنیم.

این خیر نمونه کشوری به کارگاه نگرشی دیگر به جمعیت اشاره کرد و گفت: الان که با این کارگاه و اهداف آن آشنا شدم میتوانم بگویم این کارگاه میتواند به صورت عمیق نگاه خانواده ها را به موضوع فرزند آوری تغییر داده و ما این تغییر را از خانواده بزرگ آبشار عاطفه ها شروع خواهیم کرد.

در ابتدای این نشست که محمد وظیفه دوست کارشناس دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان مدیریت آن را به عهده داشت سید محمد محسن دعایی به فعالیتهای خوب و گسترده خیریه ابشار عاطفه ها اشاره کرد و گفت:کارهای بزرگی که شما در سطح کشور به آن پرداخته اید بی نظیر و بدون مثال است.

مدیر عامل موسسه مطالعات راهبردی در ادامه گفت:متاسفانه نگاه خیرین به مسائل فرهنگی و معنوی ضعیف است و اگر بگوییم بیایید و یک کتاب هدیه کنید آن را ضروری نمیبینند و بیشتر قصد برطرف کردن نیاز مادی افراد را دارند که به نظر من این مسله باید دو طرفه دیده و حل شود.

محمد محسن دعایی در ادامه افزود: باید از طریق یک کار کارشناسی و پژوهشی عزیزانی که خدمت اقتصادی میگیرند یک نوبت و یا به دفعات هم خدمات معنوی و فرهنگی بگیرند اما نباید طوری شود که گرو کشی بشود و به کار و حرکت خوب انجام شده صدمه وارد کند.

در پایان این دیدار دو طرف بر همکاری های متقابل اشاره کردند و ابراز امیدواری کردند تا در اولین فرصت اولین تفاهم نامه مشترک به امضاء طرفین برسد.