تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما
موسسه مطالعات راهبردی
موضوع بحث: 

 « راهکارها و پیشنهادات تحصیلی در علوم مختلف حوزوی »

 

مساله بحث: 

 چگونه می‌توان تحصیل در علوم مختلف حوزوی را از حافظه‌ای به کاربردی و مهارتی ارتقاء بخشید؟ چه اطلاعات پیرامونی در هر یک از علوم حوزوی لازم است تا دید شبکه‌ای و سیستمیِ مرتبط با موضوعات و مسائل زندگی را ایجاد کند؟ 

 

فرضیه بحث: 

.

تبیین بحث: 

.

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث: 

.

تیترها