تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام در راستای رفع نیازهای روز جامعه، جلسات درس خارج فقه را با حضور استاد وکیلی و با موضوع ترک اعتیاد (اعم از مواد مخدر، رسانه و فضای مجازی، مسائلی جنسی و...) برگزار می کند. 

این جلسات هر هفته در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام واقع در خیابان شهید کاشانی، کاشانی ۲۵ برگزار می شود.