تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما

هدف شهر اسلامی آرامش خدامحور است

در واقع هر کالبد و فضایی که انسان را از آرامش خدامحور دور کند، بحران‌های شهر اسلامی شناخته می‌شود.

مدیرعامل موسسه مطالعات راهبردی علوم اسلامی گفت: هدف شهراسلامی آرامش خدامحور است.